Když bývalo XIX. století

Vojsko do jižní Ameriky

6. březen 1849

Z Paříže, 6. Března.
Vláda prý pošle sbor vojska 3.600 mužů do jižní Ameriky, aby v republikách na La Plata zjednali mír.

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849