Když bývalo XIX. století

Proudhonův bank

6. březen 1849

Z Paříže, 6. Března.
Do Proudhonova banku sešlo se již 23.687 franků, a oučastníků se přihlásilo 6.250. Jak mile bude peněz 50.000 franků, počne bank operovati.

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849