Když bývalo XIX. století

Sir Charles Napiers

6. březen 1849

Z Londýna, 6. Března.
Lord Russel oznámil ve sněmu, že je Sir Charles Napiers ustanoven za vrchního velitele v Indii.

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849