Když bývalo XIX. století

Vypuknutí nepokojů jest skoro jisté

12. březen 1849

Z Pozňanska.
V polském obyvatelstvu této provincie panuje zase kvašení, a vypuknutí nepokojů jest skoro jisté. K tomu přiházívají rozličné výstupy v Poznani, v Gnězdnu, Rogovu a v jiných městech. V posledním z těchto měst loupily četné tlupy lidu zboží židovských obchodníkú, jsoucích zde na trhu, mnoho osob bylo těžce raněno a s žandanny se špatně nakládalo. Poláci vidějí v Němcích zde usedlých své ouhlavní nepřátely, nebo kdyby těchto zde nebylo, byli by provedli nové zřízení celého velkovévodství.

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849