Když bývalo XIX. století

Brojení ministerských novin proti Windischgrätzi

10. březen 1849

Z Vídně dne 10. března.
Všude se mluví o velmi důrazném a tak nenadálém brojení ministerských novin proti knížeti Windischgrätzi. Ujišťuje se však, že banknotová tato vojna mezi vládou a Windischgrätzem již se kloní ku konci. Maršál prý se podrobí rozkazům ministrů. Již se proslýchá, že ne maršál sám, nýbrž generál R... uherské banknoty prohlásil za platné. Na všechen spůsob by bylo radno, aby se majitelé těchto banknot co možná brzo zprostili.

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849