Když bývalo XIX. století

Windischgrätz se vrátil do Peště

7. březen 1849

Z Peště dne 7. března.
Windischgrätz se vrátil se záložním vojskem do Peště, aby prý byl více v centrum všech operací v Uhřich; u Tisa-Füredu stojí tři brigády, aby pozorovaly nepřítele!

Vůdcem se tam stal Šlik; druhý pozorovací sbor stojí pod generalmajorem Ottingerem od Czeglédu k Solnoku. V noci na 6. března strhla se u Solnoku velmi značná bitva, kde na obou stranách ztráty velmi velké byly.

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849