Když bývalo XIX. století

Velkovévoda toskánský Leopold v Gaetě

24. únor 1849

Z Neapole 24. února.
Včera přijel velkovévoda toskánský Leopold se svou rodinou do Gaety a odjel dnes do Neapole s králem neapolským; bude mu dán zámek Quisisana u Castellamare. Residence krále neapolského je na polo zazděna a podobá se více kasárně aneb žaláři než sídlu panovnicímu.

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849