Když bývalo XIX. století

Bitva mezi Brity a Sikhy

6. březen 1849

Z Londýna 6. března.
K zprávě o bitvě mezi Brity a Sikhy přidáváme z novin Bombay-Times ještě toto: Ponejprv od r. 1842 stalo se, že byly celé půlpluky pro neschopnost komandujících generálů zničeny a že britské vojsko muselo ustoupiti před obličejem nepřítele, poněvadž by, déle zůstavše, docela zničeno bylo. Sikhové ustoupili z bojiště v ouplném pořádku. Tři dny se tyto strašlivé zprávy zatajovaly.

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849