Když bývalo XIX. století

Palacký a Pinkas se při poradách neúčastní

14. březen 1849

Z nejlepšího pramene můžeme ujistiti, že naši poslancové Palacký a Pinkas na opětný dotaz zdejšího p. vicepresidenta v ten smysl se vyjádřili, že nechtí mit dokonce žádného účastenství při ministerských poradách strany zřízení zemského.

Zdroj: Národní Noviny č. 62, 14.3.1849