Když bývalo XIX. století

Naši poslancové Palacký a Pinkas

8. březen 1849

Windischgrätz vydal toto nařízení: Přikázáno maje od JCMsti abych zavedl opět řád v království uherském, uchopil jsem se všech prostředků, které se mně zdály nejvhodnějšími býti. Při volení jich užíval jsem největší mírnosti. Z tohoto stanoviska vycházeje a doufaje, že neblahé odbojnictví dříve ku konci přivedu, nedal jsem ihned nezákonní uherské papírové peníze mimo kurs. Ukázalo se ale, že to jest hlavní prostředek odbojníků, sobě pomáhati. Poněvadž dále za mé nepřítomnosti a bez mého vědomí oznámení strany nezákonních papírových not od odbojnické vlády v oběh daných se vydalo, které ještě včera bez outorisace uveřejněno bylo, vidím se přinucena, určitě vyjádřiti, že od dnešního dne u žádné veřejné aerarialní a zemské kassy 5ti- a 100zlatové noty přijímány býti nesmějí, naproti tomu že všechno z těchto kass rakouskými bankovkami a stříbrnými penězi placeno bude. Uherské pak bankovky 1no- a 2zlatové, na kterých jest vodní znamení, vymění se nyní za cis. rakouské; spůsob, který se při tom zachovati má, jakož i místa, kde se vyměňovati budou, oznámí se; tyto zůstanou tedy prozatím v kursu.

V hlavním stanu Budíně dne 8. března 1849.
Alf. kn. Windischgrätz, c. k. polní maršál.

Zdroj: Národní Noviny č. 62, 14.3.1849