Když bývalo XIX. století

Generál Bém u velmi nebezpečném stavu

25. únor 1849

Ze Sibína 25. února.
Z Mediáše sem došla zpráva, že generál Bém, nemocen na rány, přede včírem do M. Vasarhely odejel, kam den před tím jedno oddělení vojska, které v Mediáši a okolo něho soustředěno bylo, odešlo. Jeho ruka jest prý následkem uříznutí prstu u velmi nebezpečném stavu.

Zdroj: Národní Noviny č. 62, 14.3.1849