Když bývalo XIX. století

Odzbrojování je dokončeno.

3. listopad 1848

Z Vídně 3. listop.
Odzbrojování je dokončeno. Všechny hlavní placy jsou obsazeny, rovněž všechna aerarní slavení, vyslanství a dobročinné ústavy. Porážka Maďarů je jistá. Do Dunaje však nebyli zahnáni, jak se pravilo. Košut byl u armády a držel v Enzersdorfě na Fiše vojenskou raddu, do kteréž Mogu ani nepovolal. Moga musí proti své vůli vojsko vésl; v Pešti mu zabavili rodinu na rukojemství a hrozí jí smrtí, pakli by Moga nechtěl tak jednati, jak Košut i družina jeho poroučí. Košut sebíral všude násilím branný lid. V Enzersdorfě držel řeč na sedláky a připovídal jim až do skonání dobré hovězí maso, jestli mu budou nápomocni. Vídeňští si s Uhry po celý čas dopisovali, jak se nyní dovídáme, a psaní donášeli v podešvách zašité. V městě trvá zatýkání bez přestání. Ze sklepů vyvádějí na světlo kalabreské klobouky. Vrah Latourův, nějaký zámečník, je chycen. Pověstný národní gardista Padovani a baronka Peryn jsou též zabaveny. V Odeonu přišlo prý, když se sbořilo, mnoho vojska o život. Povážíme-li nesmírné množství vystřílených kulí, utrpělo město velmi málo, kromě střech Augustinského kostela, sbírky přírodnin a dvorní kněhovny vyhořel ještě palác Kolowratův a jeden malý domek. Ostatní škody na staveních a střechách jsou nepatrné. V podměstích jsem posud všude nebyl. Dvorská brána je jako tok prostřílena a několik sloupů poroucháno. V průčelí císařského hradu vězí 80 kulí. Do Šwarcenberkova paláců vpadly dva prskouny, ale nezapálily; půma však roztřískala v kněžnině komnatě všechen porcelán. V městě byli jen dva lidé vhozenými kulemi zabiti a několik poraněno. Hlavní útok byl u Korulanské a Hradské brány. Když bylo město vzato, projížděl bán hrad, Zelený trh a Příkopy. Vojsko jeho odtáhlo až na 5 bataillonů za prchajícími Maďary.

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848