Když bývalo XIX. století

Zmatky v severním Turecku

2. březen 1849

Magistrát kr. horního města Příbrami prohlašuje tímto vůbec, že zdejší měšťanský výbor zahradníka pro obec ustanoviti za prospěšné uznal, a vysadil pro něho z městského důchodu roční plat od 100 zl. stř. mimo vydání čtyr sáhů měkkého dříví, pak na deputátu dvě míry pšenice, šest mír žita, dvě míry ječmena, jednu míru hráchu a jeden sud piva; dále akcidenc 1 kr. ve stříbře za každý stromek ze sadištěte pro obec vydaný, a 1/2 kr. ve stříbře za každý odprodaný.

K obsazení tohoto místa zahradnického ustanovuje se lhůta až do 26. března t. r., pročež žádatelové se vyzývají, až do tohoto času žádosti, opatřené výkazem jejich stáří, chování a vydobyté znalosti v zahradnictví, sem zaslati. Na žádosti pozděj zaslané se žádný ohled nevezme.

Dáno v Příbrami dne 2. března 1849.

Zdroj: Národní Noviny č. 62, 14.3.1849