Když bývalo XIX. století

Císař Ferdinand přijal rozpuštění s nelibostí

16. březen 1849

Slyšíme z dobrých pramenů, že císař Ferdinand zde v Praze přijal zprávu o rozpuštění sněmu a oktrojované konstituci s velikou nelibostí a mrzutostí. Dá se tedy mysliti, žeby za jeho panování takový krok ministerstvu se nebyl dovolil.

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849