Když bývalo XIX. století

100.000 zl. pro Prahu

15. březen 1849

Sezení městské raddy dne 15. bř.
Po přečtení protokolu přednešen jest připis k presidium, v němž radda otázku klade, zdali od císaře zchudlému řemeslnictvu vykázaná suma 100.000 zl. obnášející — co dar neb co půjčka platí. Na to čte dr. Bělský prosbu k ministerstvu, v níž radda chatrný stav městských financí líči a žádá, by ministerstvo z rakouského banku obci Pražské 100.000 na malé ouroky půjčilo. Na to četl i přípis k ředitelstvu banku a kreditiv pro dva členy raddy, kteří by se pro rychlé ukončení finanční té otázky do Holomouce a Vídně odebrali.

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849