Když bývalo XIX. století

Uprchlí ve Vratislavi

11. březen 1849

Z Vratislavi 11.března.
Od včerejška docházejí sem po železnici deputovaní z Kroměříže a uskokové z Rakouska; mezi nimi se jmenují Goldmark, Kudlich, Violand a Füster.

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849