Když bývalo XIX. století

Blokáda břehů šlesvíckých a holštýnských

8. březen 1849

Z Kodaně 8. března.
Dánská vláda uzavřela oznámiti vyslancům cizých vlád, že dne 27. března opěl započne blokáda břehů šlesvíckých a holštýnských; jmenovitě jest výslovně uzavřená blokáda přistavů na východní a západní straně vévodství šlesvícko-holštýnských.

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849