Když bývalo XIX. století

List pro uveřejňování říšských zákonů

17. březen 1849

Ministerstvo vydalo zvláštní zákon, kterak všechny zákony a jiné vládní nařízení ohlašovány budou.

1. Bude vycházeti všeobecný list pro uveřejňování říšských zákonů a řízení ve všech v říši užívaných řečí. Text v každém jazyku platí za původní. K neněmeckým textům musí býti přidán německý překlad.

2. V tomto listu budou obsaženy a) všechny říšské a zemské zákony; b) všecky císařské patenty a nařízení, týkající se budto celé říše, aneb jen některých korunních zemí; c) rozkazy ministerstva.

3. Platnost zákonů započne 30. dne po uveřejnění, není-li jinak v zákonu ustanoveno.

4. V každé korunní zemi bude vydáván zvláštní list pro uveřejňování zemských zákonů a nařízeni v řečích v zemi užívaných spolu s německým překladem.

Všecky obce musí tyto listy držeti, i budou se rozesílati po poště zadarmo.

Zdroj: Národní Noviny č. 65, 17.3.1849