Když bývalo XIX. století

Bitva Trenčína

29. říjen 1848

29. října svedena byla blíž Trenčína bitva, v níž generál Šimunić, z Haliče do Uher vpadší, s 5000 muži vojsko maďarské as 10.000 mužů silné, sestávajíc na vělším díle z pohyblivých národních gard a dobrovolníkův, celkem rozprášil.

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848