Když bývalo XIX. století

Správce Segedina Wadas od lidu ubit

1. březen 1849

Podle zpráv ze Segedina — píší Novině Srbské z Bečkereku od 1. března — bylo tam tyto dni valné shromáždění skrze vzdání Segedina, a když správce města Wadas rozložil lidu, že když se Prešpurk, Ráb, Buda-Pešť nestyděly vzdáti vojsku císařskému, i Segedinu to k hanbě nebude — byl zároveň s dvouma ouředníky, kteří jej podporovali, od lidu ubit.

Zdroj: Národní Noviny č. 65, 17.3.1849