Když bývalo XIX. století

Jacísi emissaři pobuřují lid

11. březen 1849

Z Poznaň píše od 11. března Gazeta Polska: Od nějakého času množí se pro Velkopolsku zlá znamení. Z krajů docházejí nás pořád pověsti o jakýchsi emissařích, kleří po hospodách a chalupách pobuřují lid proti pánům a kněžím, a rádi by způsobili, aby výjevy haličské r. 1846 byly opakovány.

Zdroj: Národní Noviny č. 65, 17.3.1849