Když bývalo XIX. století

Zbouřenci zastávaji revoluci a kommunismus

11. březen 1849

Windischgrätz vydal v Pešti dne 11. bř. tuto proklamaci:

Obyvatelům Uherska! Zbouřenci nebojují ani pro zem ani pro národnost. — Odbojnici patrně zastávaji revoluci a kommunismus. Bojujíť tu lidé ze všech evropejských zemí vyvržení. Takovýto vývrhl lidské společnosti sebral ale odbojník Košut na požehnané půdě vlasti. Hlavní vůdcové jsou, až na několik, sami cizozemci. Mezi 100 zajatými nachází se obyčejně přes 60 osob rozličných národností, z ostalních 40 Maďarů slouží alespoň polovice nuceně.

Zdroj: Národní Noviny č. 65, 17.3.1849