Když bývalo XIX. století

Žaloba

18. březen 1849

Včera jsme obdrželi následující ouřední připiš:

Od c. k. zemského práva co soudu
ve věcech tisku.

Pánu
K. Havlíčkovi
redaktorovi národních novin.
N.E. 129 ve v.t.

Pánu K. Havlíčkovi, redaktorovi národních novin, se na základ §u 7. prozatímního nařízení proti zlému užívání tisku nařizuje, aby od c.k. pána prokuratora zemštího zanešenou žalobu stranu do těch novin číslo 62 vtištěného výkladu oktrojované ústavy od 4. března v těchto novinách náležitě oznámil.

Roskoschny.
Od c. k. zemského práva co soudu ve věcech tisku.

V Praze dne 16. března 1849.
Anger

 

Z jiného nám též zároveň doručeného — a podle rovnoprávnosti bohužel německého dopisu se dovídáme, že s ohledem na §. 12 prozatímního zákonu o tisku přijata jest od soudu žaloba. Paragraf tento zní:

„§. 12. Kdoby v tištěném spisu, buď tupením neb jinačím nepravým neb oušklebným vypisováním hleděl ústavu rakouského císařství uvésti v opovržení, aneb proti ní popuditi, dopustí se provinění, které má trestáno býti prostým neb tuhým vězením (arrestem) na čtrnáct dní až tři měsíce, a při velmi stížných okolnostech až na jeden rok."

Žádostivi jsme, kterak asi císařský pan prokurátor dokáže, že jsme se článkem tím (výklad oktrojované konstituce č. 62) proti tomuto 12. §. prohřešili. Ostatně sepsán jest tento článek od samého redaktora, který též odpovědnost na sobě má.

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849