Když bývalo XIX. století

Hudební zábava v ústavě p. Smetany

16. březen 1849

Dne 16. bř. byla třetí hudební zábava v ústavě p. Smetany dávána. Četně shromážděné obecenstvo bylo důkazem, že čím dále tím více zábavy Smetanovy v oblibu přicházejí, což i plnou mírou zasluhují.

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849