Když bývalo XIX. století

Pozvání ministerstva

20. březen 1849

Podle bezpečných zpráv dostal p. krajský úředník v Chrudimi a bývalý poslanec na sněmu říšském p. Plaček povolání od hr. Stadiona do Vídně a hned 18. t. m. tam odjel.

Sluší zde ovšem přede vším na zřeteli miti, že p. Plaček jakožto politický ouřednik dle rozkazů ministerských se říditi musí, pročež také jeho přítomnost ve Vídni a oučastenství při poradách o řádech zemských za nic jiného nepovažujeme, než za ouřední povinnost.

Také p. rytíř Bohuš z Prahy odebral se na pozvání ministerstva též k tomu oučelu do Vídně.

Dr. Brauner také již s ostatními pracuje, jak samy ministerské noviny o tom zprávu přinášejí. Musíme se vyznati, že jsme až do této doby vždy očekávali, aby se dr. Brauner do Prahy navrátil, a že jsme jeho spoluoučastenstvím při těchto ministerských poradách nad míru překvapeni.

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849