Když bývalo XIX. století

Vaše nejvřelejší přání jsou vyplněna

12. březen 1849

Za příčinou vypovězeného příměří se Sardinskem vydal Radecký dne 12. března následující provolání na své vojsko: „Vojínové! Vaše nejvřelejší přání jsou vyplněna, nepřítel nám vypověděl příměří.

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849