Když bývalo XIX. století

Poslanec Mazziotti zavražděn

21. březen 1849

V Neapoli byl poslanec Mazziotti zavražděn, poněvadž žádal, aby byl generál Filangieri pro barbarství v Messině páchané k odpovídaní pohnán. Umíraje dosvědčil, že byli policejní sluhové jeho vražedlníci.

Zdroj: Národní Noviny č. 68, 21.3.1849