Když bývalo XIX. století

Jihoslovanský znak na nebi

21. březen 1849

Podle zpráv z Vídeňské hvězdárny přijde dne 27. března t. r. nový měsíc kolmo pod večerní hvězdu. Jihoslované mají, jak vůbec povědomo, v národním znaku srpek měsícový pod hvězdou; budou tedy toho dne znak svůj viděti za jasné oblohy na nebi.

Zdroj: Národní Noviny č. 68, 21.3.1849