Když bývalo XIX. století

Provolání kn. Windischgrätze

31. říjen 1848

Provolání kn. Windischgrätze k obyvatelům Vídně:

Byl mi podán návrh, bych učinil pokojné prostřednictví s městem Vídní a vtáhl se svým vojskem do Vídně, bych výminky ode mne položené sám provedl. Povolávaje se na cit právnosti velké zajisté části obyvatelů Vídeňských, ptám se, je-li možné, bych po všem tom, co se přihodilo, když na mé vojsko beze vší příčiny, jakmile se objevilo, stříleno bylo, s ním vešel do Vídně, do města, v kterém dle řeči každého ozbrojených zlomyslných se hemží, dokud tyto houfy odzbrojeny nebudou, aniž by se strhl vražební na ulicích boj. Ptám se, byli-li by li, kteří mně podávají "pokoj, kteří mně vyzývají, bez ostýchání do města vtrhnout - i byf dobře se mnou myslili - s to, aby poručili pokoj a mírnost těm, kdo nyní již kolik neděl se zbraní v ruce celým městem hrůzou vládnou.

Jsem povinnen, bych dobrou část obyvatelů Vídně uvědomil o tom, co se od krátkého času mého příchodu a před ním bylo stalo, pončvadž tyto události převelmi se zpřetvařují. Od více dnů činí se stále nápady na moje vojsko, které má rozkaz, jen v nejnutnějších pádech je opětovat, což se již na více místech stalo.

Strana, která pro původce neslýchaného zločinu, zpáchaného na ministru války hraběti Latourovi, a to ještě na jeho mrtvole, od JCM. žádala milost, která žádala vzdálení vojska, tak hanebně napadeného, návrh učinila o vypovězení kolika osob cis. domu, ještě před nedávnem protestovala proti plnomocím od JM. císaře mně daným a celé mé poslanství za nezákonné prohlásila - lato strana posílá ke mně posly míru, aby mne s mými vojsky beze všech rukojemství do města vloudila.

Daleká je ode mne myšlénka nepotřebných násilných kročejů, bolest mne naplňuje, že musím proti hlavnímu městu monarchie nepřátelsky vystupovat; ale ptám se ještě jednou jeho právně smýšlejících obyvatelů : Je-liž prostřednictví ve způsobě mně navržené při takových okolnostech možné?

V hlavním staně Hetzendorfě dne 25. říj. 1848.
Kníže zu-Windischgrätz,
polní maršál.

Zdroj: Národní Noviny č. 173, 31.10.1848