Když bývalo XIX. století

Písemnosti z Budína-Peště

21. březen 1849

Chorvátský archivář J. Kukuljević přivezl z Budína-Peště celé vozy písemnosti a listin týkajících se Chorvát, mezi nimi mnohé neocenitelné zpomínky chorv. historie a národní literatury; na př. prastarý archiv Zrinjský a Frankopanský s mnohými glagolickými rukopisy a listinami.

Zdroj: Národní Noviny č. 68, 21.3.1849