Když bývalo XIX. století

Dr. Rieger redaktora před soudem brániti bude

22. březen 1849

Dr. Rieger, který tyto dni do Holomouce se odebral, aby tam s deputací slovanskou pohovořil, navrátil se včera opět do Prahy. Deutsche Zeitung rozšířila zprávu, že bude dr. Rieger ve veřejném processu redaktora Národních Novin proti prokurátoru císařskému zastupovati. Ačkoli tato zpráva tenkrát, když ji německé noviny rozšířily, ani ještě pravdou nebyla, přece musíme nyní ohlásiti, že dr. Rieger skutečně redaktora těchto novin před soudem brániti bude.

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849