Když bývalo XIX. století

Dr. Kaj. Mayer vrátil se do Brna

23. březen 1849

Dr. Kaj. Mayer, jenž povolán byl do Vídně, by přispěl poradou svou ku zhotovení ústavy zemské pro Moravu, vrátil se ty dni do Brna; praví se, že za příčinou neduživosti. Jest tedy z Moravy při té práci jediné deput. bývalý radda zdejší Feifalík.

Zdroj: Národní Noviny č. 70, 23.3.1849