Když bývalo XIX. století

Zábava v ústavu p. Smetany

25. březen 1849

Dne 23. března byla poslední hudební zábava v ústavu p. Smetany. Hrálo se Trio do C-moll od Mendelssohna, pak Trio do G-dur od Beethovena, a na konci quintett pro piano, dvě housle, violu a violončello od R. Schumanna. Poslední pieca oplývá půvabem a bohatostí myšlének; hra byla výtečné této skladby zcela dostojná

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849