Když bývalo XIX. století

Radecký vydal proklamaci

17. březen 1849

Z Milán a 17. března. Dnes vydal Radecký proklamaci, v níž oznamuje obyvalelům Milánským, že opouští v čele svého vojska Milán, aby zahnal věrolomného nepřítele a přenesl válku na půdu nepřátelskou.

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849