Když bývalo XIX. století

Maršál hr. Radecký

27. březen 1849

Včera k večeru bylo na rozích v Praze čísti: Pan ministr války sdělil p. podmarš. hraběti Khevenhüllerovi dnes o 3 hod. 30 m. ráno tuto telegrafickou depeši: Maršál hr. Radecký shromáždil své vojsko dne 19. u Pavie a dne 20. přešel řeku Tičin a Grafelone ve 3 kolonách. Nepřítel byl na té i na oné straně Páda, maje tylo punkty slabě obsazené. Vojsko pokročilo toho dne na silnici k Novaře až k Cerbollo a Grobello.

Zdroj: Národní Noviny č. 73, 27.3.1849