Když bývalo XIX. století

Nucená půjčka ve Florencii

16. březen 1849

Z Florencie 16. března. Prozatímní vláda vydala zákon, aby sehnala nucenou půjčku. Zavedla jistého druhu daň z příjmů; z 1000 skudů čistých příjmů platí se 14, z 10.000 již 50 procentů.

Zdroj: Národní Noviny č. 73, 27.3.1849