Když bývalo XIX. století

Ministerstvo zapovídá obchod s uměleckými výtvory

27. březen 1849

Řím. Naše ministerstvo vydalo zákon, v kterém velmi horlí na všecky ty, kteří by umělecká díla ze sbírek v Římě rozebrali a rozprodávali. Ministerstvo zapovídá všechen obchod s jakými koliv uměleckými výtvory, které pocházejí ze sbírek Římských, Florentinských a Benátských, zapovídá též jich vevoz i vývoz do země, a průvoz. U koho koliv podobné věci nalezeny budou, mají ouřady právo, je zabaviti a je tak dlouho uschovati, až na patřičné místo budou moci dodány býti.

Zdroj: Národní Noviny č. 73, 27.3.1849