Když bývalo XIX. století

Sardinské vojsko bylo přemoženo

28. březen 1849

Včera večír přišla do Prahy následující telegrafická zpráva: Rakouské a sardinské vojsko vrazily u Novary opět na sebe. Sardinské vojsko bylo přemoženo i musilo do Novary ustoupiti. Karel Albert poděkoval se v prospěch svého syna, vévody Savojskěho.

Sardinský ministr Cadorna a generál Carrado jsou v hlavním stanu, by uzavřeli přiměří. Nebude-li nic vyjednáno, započne outok znova.

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849