Když bývalo XIX. století

Připis papeže

15. březen 1849

Z Říma 15. března. Papež zaslal ke čtyřem hlavním mocnostem katolickým, Rakousku, Francousku, Španělsku a Neapolsku, kterým při volbě papeže přísluší veto, zvláštní připis, v kterém je vyzývá, aby učinily intervenci.

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849