Když bývalo XIX. století

Prodávání vody

28. březen 1849

Z Prahy.
Sezeni městské raddy dne 28. bř.
...
Pak se dlouho a vášnivě rokovalo o prodávání vody, kterouž se nyní na outraty obecní novým vodovodem hořejší Nové město obstarává. Má se totiž voda po čtvercových střevících podle Londýnského a Pařížského spůsobu jednotlivcům prodávat. Pan Pštross četl s velkou obeznalostí zhotovený návrh stranu toho, a udal měřítko, dle kterého se za vodu obci platit má. Dr. Fryč byl pro to, by si každý, kdo ve svém domě kašnu chce míti, výhodu tu za jistý plat od obce koupil. Po dvě hodiny se o předmětu tom sem a tam mluvilo, až se posléz uzavřelo, by se z 10 střevíců čtvercových 1/4 krejcaru obci odvádělo, a spolu by se vyzvání k měšťanům Pražským učinilo, by své oučastenství v záležitosti té raddě projevili.

Zdroj: Národní Noviny č. 75, 29.3.1849