Když bývalo XIX. století

Vstupní řeč presidenta Taylora

7. březen 1849

Z Nového Yorku od 7. března.
Nový president Spojených Obcí generál Taylor držel 5. bř v kongressu vstupní řeč; opakoval v ní slib, že ve správě Obcí se bude držeti příkladu Washingtonova, že nebude ssazoval s ouřadů své politické protivníky, že nebude jen pouze o lokální prospěch pečovati a j. Dále prohlašoval, že Amerika zachovávati bude nejpřísnější neutralitu ve všech válkách, které se nyni vedou a vésti budou v Evropě, a projevil svou sympathii pro snahy a boje o práva lidu a rozšíření svobody.

Zdroj: Národní Noviny č. 75, 29.3.1849