Když bývalo XIX. století

Oznámení kursů telegrafem

30. březen 1849

Rakousy. Ministerstvo obchodu, průmyslu a veřejných staveb jest oumyslu, každodenně po ukončení Vídeňské bursy telegrafem oznámiti kursy do Terstu, do Lubláně, do Hradce, do Brna a do Prahy, a doufá tak vyhověti mnohostrannému přání obchodníkův.

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849