Když bývalo XIX. století

Oznámení kursů telegrafem

30. březen 1849

Rakouské zemské řízení oznámilo za příčinou mnohých žádostí od židů zadaných o povolení k přebývání ve Vídni, že na základě základních práv o rovnosti náboženského vyznání co do politických a občanských práv o takovýchto žádostech o přebývání žádné další jednání byti nemá, nýbrž že se má s cizými židy zacházeti podle dosavádních všeobecných zákonů o passích a cizincích.

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849