Když bývalo XIX. století

Radecký prý táhne na Turin

30. březen 1849

Dle nejnovějších zpráv z Vlach neuzavřel Radecký žádné příměří, protože mu nechtěli ponechati pevnost Alessandrii. Nyní prý táhne Radecký na Turin, hrabě Vratislav obsadil Novaru, a vévoda Savojský uzavřel se do pevnosti Alessandrie.

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849