Když bývalo XIX. století

Volba hlavy říšské

29. březen 1849

Frankfurt 29. března.
Po krátkém pomlčení promluvil předsedící Simson, že přistupuje k volbě hlavy říšské. Ve sněmovně bylo veliké ticho; sněmovní písař četl jméno po jménu všech sněmovníků, a každý vstana dal svůj hlas.

Když bylo po hlasování, promluvil předsedící ke sněmu v tato slova:

Zvěstuji vám výsledek vykonané volby. 200 hlasů shodlo se o krále pruského Fridricha Viléma IV. 248 oudů zdrželo se volby.

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849