Když bývalo XIX. století

Porady diplomatů v Gaetě

10. duben 1849

Řím. Porady diplomatů v Gaetě již počaly. Budeť se v těchto poradách jednati o to, jakým spůsobem ma papež v Římsku opět vládnouti, až totiž do Říma opět dosazen bude. Někteří chtějí, aby byl zachován takový stav věcí, jako byl, když papež Řím opustil, totiž aby Římsko bylo ústavní monarchií. Jiní však chtějí, aby pokročilo nazpět až k r. 1831, i aby se vše tak zavedlo, jak tehdy ve zvláštnim memorandum ustanoveno bylo.

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849