Když bývalo XIX. století

Válka německo-dánská opět vypukla

3. duben 1849

Válka německo-dánská opět vypukla dne 3. dubna s úsvitem. Boj se začal jednou dobou podél celého východního břehu šlesvíckého od Haderslebenu až ku Kielu. K Haderslebenu přitáhli Dánové od severu z Jutska a stojí 2 hodiny od města. Přístav Apenradský zaklíčen jest od dánského loďstva. Blíže Apenrade srazili se Němci na dvou místech s Dány. U Flensburku uhodili Dánové na Němce a zahnali je. Vojsko německé dalo se ve všem pořádku do couvání. Kielským oznámil poslaný tam dánský důstojník, že přístav jejich je válečně zaklíčen, a již několik lodí, které vyplouti chtěly, bylo od Dánů nazpátek posláno.

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849