Když bývalo XIX. století

Ražba v Pražské mincovně

11. duben 1849

V Pražské mincovně se razilo od 1. dubna loňského roku až ke konci března letošního roku dvacetníků za 733.299 zl. 20 kr., šestáků za 657.577 zl. 36 kr., pětníků za 15.657 zl. 50 kr., grošů za 4925 zl. 48 kr. Ouhrnkem tedy 1,411.260 zl. 34 kr. Měděných peněz se razilo za 44.536 zl. 23 kr., které od státní centrální kassy odevzdány byly zdejšímu c. k. komořímu výplatnému ouřadu. V posledním čase se razilo měsíčně přes 150.000 zl., i nyní se neustále a úsilně pracuje v mincovně na ražení peněz.

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849