Když bývalo XIX. století

Zprávy od polního maršála kn. Windischgrätze z Peště

7. duben 1849

Maďaři.
34. váleční zpráva. Zprávy od JOsti polního maršála kn. Windischgrätze z Peště od 7. t. m. večer podávají výsledky veliké rekognice již dříve zmíněné, jíž polní maršál osobně dne 4. a 5. t. m. proti nepřátelskému vojsku podnikl.

Toto vojsko totiž, počtem asi 50.000 mužů, se znamenitým počtem děl a obzvláště se silnou jízdou hnulo se pod Görgeyem a Klapkou od Miškovce až po Mezö-Kövezdu na tu stranu k Děnděši, a přední voj pod Dembińským postoupil k Hatvanu.

Na tentýž voj hnal dne 2. t. m. polní podmaršál hr. Šlik outokem a zahnal jej u veliké ztrátě děl a zajatých až po Hórt.

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849