Když bývalo XIX. století

Halesowy rakety

11. duben 1849

Z jistého pramene se powídá, že dánská wláda si zakaupila 6000 Halesowých raket we Woolwichu, a že anglické ministerstwo slíbilo, že nebude jich wywážení žádné překážky klásti.

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849